หลวงพ่อสุวรรณ

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หลวงพ่อสุวรรณ วัดภูตบรรพต ปี20 สงขลา
ราคาเช่า :  500 บาท

เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ

เหรียญหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นอุดมทรัพย์ ปี 2539
ราคาเช่า :  500 บาท

เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์

เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ 2538 พระปฐมเจดีย์
ราคาเช่า :  500 บาท

เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์

เหรียญพระร่วงโรจนฤทธิ์ 2548 พระปฐมเจดีย์
งานนมัสการพระปฐมเจดีย์

ราคาเช่า :  300 บาท

พระพุทธโสธร รุ่นย้อนยุค

พระพุทธโสธร รุ่นย้อนยุค รุ่นสร้างพระอุโบสถ 2540 
ราคาเช่า
:  1,500 บาท

หลวงปู่เจือ เหรียญเจ้าสัว

หลวงปู่เจือ เหรียญเจ้าสัวเจริญพร ปี2552 เนื้อโลหะผสม
ราคาเช่า :  500 บาท

เหรียญพระพุทธชินราชหลังนางกวัก 1

เหรียญพระพุทธชินราชหลังนางกวัก กวักเงินกวักทอง
ดีด้านการค้าขาย
ราคาเช่า :  300    บาท