เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ออกปี 2529
 ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์ศาลกรมหลวงฯ ณ ปากน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม สภาพไม่เคยใช้งาน

ราคาเช่า 700 บาท

0 ความคิดเห็น: