เหรีนญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื้อทองแดง ออกปี 2529
 ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์ศาลกรมหลวงฯ ณ ปากน้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

ราคาเช่า 500 บาท

0 ความคิดเห็น: